O FIRMIE

Power Arbor sp. z o.o. dostarcza w Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie, wysokiej jakości aparaturę testową przedsiębiorstwom energetycznym, firmom świadczącym usługi w zakresie prób i pomiarów, wykonawcom robót elektrycznych oraz służbom eksploatacyjnym sektora przemysłowego.

Efekt – technicznie zaawansowane, przenośne lub zabudowane w samochodach rozwiązania oraz łatwe do stosowania produkty do wykonywania testów wysokonapięciowych, diagnostyki, oceny oraz badań eksploatacyjnych stacyjnej aparatury elektrycznej, kabli energetycznych oraz innych obiektów będących w eksploatacji średniego i wysokiego napięcia.

Oferowana przez nas aparatura została skonstruowana i wykonana zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością opartym na normie ISO 9001 oraz na certyfikowanym przez Intertek plc. według normy ISO/IEC 17025 zakładowym laboratorium kalibracyjnym, które to zapewnia wysoką dokładność metrologiczną dostarczanych aparatów.

Utrzymywanie stałych kontaktów z naszymi klientami na terenie naszego działania w połączeniu z analizą rynku oraz szybką reakcją na zachodzące w nim zmiany, umożliwia nam opracowanie najbardziej postępowych rozwiązań.

Zespół Power Arbor sp. z o.o.

ZAUFALI NAM

Dzięki wiedzy, doświadczeniu i technicznie zaawansowanym produktom podnosimy komfort
pracy naszych klientów oraz jakość wykonywanych przez nich usług na światowy poziom.

aparatura pomiarowa, aparatura probiercza, lokalizacja uszkodzeń kabli, diagnostyka kabli, próba napięciowa, DAC, VLF, tangens delta, rozkład wyładowań niezupełnych, samochód pomiarowy, trasowanie kabli, identyfikacja kabli, badanie długich odcinków kabli, generator akustyczny, reflektometr impulsowy, badanie oleju, generator udarowy, generator fali, wysokonapięciowy tester izolacji, tester oleju, tester rękawic, tester kaloszy, wyładowania niezupełne, traser, dopalanie kabli, dopalarka, badania transformatorów,

KONTAKT
Power Arbor sp. z o.o.
ul.Ciasna 6 I 00-232 WARSZAWA, Poland
tel: +48 787 601 712 I +48 693 491 444
+48 690 125 555 I Fax. +48 895 264 485
e-mail: info@power-arbor.pl